LOT NO : XXX

Vehicle No : BGQXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD