LOT NO : XXX

Vehicle No : BGYXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD