LOT NO : XXX

Item : LANKA ASHOK LEYLAND CARCO/3990CC
Manufactured Year : 2004
Vehicle No : HV XXXX
Remark : VAVUNIYA YARD