LOT NO : XXX

Item : LANKA ASHOK LEYLAND VIKING/6540CC
Manufactured Year : 2015
Vehicle No : NE XXXX
Remark : VAVUNIYA YARD