LOT NO : XXX

Vehicle No : PTXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD