LOT NO : XXX

Vehicle No : PVXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD