LOT NO : XXX

Vehicle No : QKXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD