LOT NO : XXX

Vehicle No : RFXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD