LOT NO : XXX

Vehicle No : YVXXXX
Remark : VAVUNIYA YARD